המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

אינני רוצה בגלל סיבה מובנת, להציג שאלות רטוריות על הסכמה להקים מדינה בחלק קטן של ארץ-ישראל, בו היה רוב יהודי פחות מ-55 אחוז, העיקר, יש היום רוב יהודי גדול בארץ-ישראל המשוחררת המערבית. דיברו קודם על אוכלוסיה ערבית של 40 אחוז; המיפקד הוכיח שזה איננו המספר הנכון. המדינה היא מדינה יהודית. הארץ הזו יש לה שמות שונים. אחד מהם הניתן ע"י אוייבינו כדי לקטנר אותנו. על משקל פלישתים שלא פסקו לשפוך את דמנו במשך דורות רבים. שונאינו קראו לארץ הזאת בשם פלסטינה, בשפות אחרות פלסטין, פלשתיין, פלשתינה. השמות השאולים הם שונים, אבל הארץ הזאת יש לה שם אחד ויחיד ומייחד, היסטורי ונצחי, מימי קדם ולעולמי עד, - ארץ-ישראל. ובארץ-ישראל היהודית, עם היהודים המקיימים בה את המדינתם, ואת שלטונם, יכולים לחיות אזרחים בני לאום אחר ובני דת אחרת, ערבים ודרוזים, מוסלמים ונוצרים, זאת הכרתנו, זה רעיוננו. את הרוב היהודי צריך לקיים; ונקייים אותו על-ידי עלייה רבתי. נכון שעדיין לא החלה, אבל היא תבוא אנחנו מאמינים בכך באמונה שלמה. ומובן מאליו שראשיתה עתה מן הארצות החופשיות.