המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

עכשיו התעורר נאצר ואומר שהסכמי רודוס משנת 1949 בעצם קבעו מצב של אי-לוחמה והוא מציע לנו הסדר כזה. איך הוא מפרש את המצב של אי-לוחמה ראינו במוצאי שבת, ליד חוף סיני. אבל עלינו לזכור כי הנוסחה הזו, כפי שידוע לנו, של אי לוחמה מתגלגלת עתה בין משלחות האו"ם. מדי פעם בפעם נפגש נציג אמריקאי עם נציג סובייטי, נציג לטינו אמריקאי עם נציג אירופאי, נציגה של יוגוסלביה עם נציגה של הודו, תומכי המערב ותומכי המזרח ונייטרליסטים. מדי פעם בפעם הם נפגשים ומנסים לעבד נוסחה. תכנה העיקרי של הנוסחה הוא, כי הערבים יכריזו נון בליג'רנסי, והמצב יוחזר לקדמותו. משום כך נודעת חשיבות מדינית רבה לתביעתנו לחוזי שלום, חתומים ולמשא ומתן ישיר על תנאי כריתתם.