המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

המצרים מציעים היום את הנוסחה של אי-לוחמה, או בלע"ז נון-בליג'רנסי. שמעו, שמעו: נאצר אומר היום שאפשר היה להתחיל בהחייאת הסכם שביתת-הנשק משנת 1959 אשר "למעשה קבע את ההתפתחות לקראת אי-לוחמה". את זאת אומר נאצר באוקטבר 1967. אנחנו זוכרים שטענותיה של מצרים, בעקר ביחס לזכותה כביכול לסגור את תעלת סואץ בפני שיט ישראל, מבוססות על תביעת הלוחמה לבליג'רנסי או מצב מלחמה. כך פירשו המצרים את אמנת קושטא מ-1888 המבטיחה חופש שיט לאניות סוחר ומלחמה נושאות דגל כלשהו. ואילו, כך טענו המצרים, אם יש מצב מלחמה, על פי אותה אמנה, הם זכאים לסגור את התעלה בפני האויב, בפני מדינה שעמה הם מקיימים מצב מלחמה.