המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

עלינו להשתמש, גם בגלל סיבות אלו, במושג-המדיני והמשפטי הממשי: חוזה שלום. על פי המשפט הבין לאומי, כפי שגדולי המומחים מסבירים לנו, מסתיימת מלחמה באחת משלוש הדרכים הבאות: הפסקה פשוטה של פעולות האיבה, חוזה שלום או הדברה, סביוגיישן, בלע"ז... המשפט הבין לאומי קובע: "מאחר שבמקרה והמלחמה מסתיימת על-ידי הפסקה פשוטה של פעולות האיבה חוזה שלום שעדיין לא נחתם איננו מכיל את התנאים לשלום בין הצדדים הלוחמים, השאלה עולה האם המצב שהיה קיים בין הצדדים לפני פורץ המלחמה"סטטוס קוו אנטה-בלום", צריך להיות מוחזר לקדמותו, או המצב כפי שהוא קיים בין הצדדים בזמן שהם פשטות הפסיקו את פעולות האיבה "סטטוס קוו פוסטבלום", צריך להוסיף להיות קיים". הרוב של המחברים, בצדק, קובע שהמצב כפי הוא קיים בשעה שהופסקו פועולות האיבה נעשה על ידי הפסקתן כאילו מוכר על ידי אותה הפסקה ומשום כך היסוד ליחסים הבאים העתידים בין הצדדים הוא הסטטוס הקיים".