המצב המדיני והבטחוני (הרצאה בפני מועצת תנועת החרות) -בשלושה חלקים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 3

וירושלים, שכם,, בית לחם וחברון? ודאי שיש הבדלים. לא אעמוד עליהם היום ; מספיקה עצם השאלה. אם שם, בעקבות מלחמה נכד תוקפנות בוטל סיפוח בלתי-חוקי והוכרה הזכות ההיסטורית לבעלות, על אחת כמה וכמה ביחס לנחלת אבותינו ההיסטורית אשר זכותנו עליה נצחית היא ושום כיבושזר מעולם לא בטיל את הזכות הזאת.