המצב במדינה הרצאתו של יו"ר תנועת החרות, מר מנחם בגין, בישיבת הפתיחה של הועידה הארצית הששית.

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשכ"א, 6 באפריל 1961
מתוך:
עמודים 5,6

מה מקומה של מדינת ישראל בעולם החרד והמקווה? כדי להשיב לשאלה זו עלינו לדייק בהגדרות ולהבחין במונחים. החלוקה שיגרתית המקובלת: לעולם חפשי ולעולם קומוניסטי – היא מוטעית ומטעה ביסודה. התוספת על שני העולמות האלה של עולם שלישי, נייטראליסטי, אינה פותרת כלל את בעיית ההתבוננות ביחסים הבינלאומיים...