המצב במדינה הרצאתו של יו"ר תנועת החרות, מר מנחם בגין, בישיבת הפתיחה של הועידה הארצית הששית.

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התשכ"א, 6 באפריל 1961
מתוך:
עמודים 5,6

כדי שתהיה עליה, וביחוד בימים בהם הכורת עולה על מאות אלפי יהודים בחלקי עולם שונים; כדי שתהיה עבודה ופרנסה לכל; וכדי שתבוטל ההבדלה האיכותית התהומית המיוחלת של צדק בין איש לאיש, בין אזרח לאזרח; כדי שהמשק יהיה מתפתח וחי נושא את עצמו 0 דרושה לנו הפרדה בין השליט לבין המפרנס, בין האיגוד המקצועי לבין הבעלות על מפעלים כלכליים, הפרדה שלא תוגשם ביום אחד, אלא תהיה תהליך הדרגתי, וע"י הגשמתו תישמרנה כל הזכויות של כל אלה שרכשו אותן- כדי להשיג את כל המטרות האלו דרוש לנו משק בנוי על יזמה פרטית וחופש בישראל. אך, מעל לכל, כדי להבטיח את חרות האזרח דרושה לנו ההפרדה בין השליט לבין המפרנס, שמשמעותה – עלי לשוב ולומר – היא, עפ"י הכרתנו ושאיפתנו: לא הפקרת פרנסתו של האדם החפשי, אלא הבטחת חרותו של האדם המתפרנס...