הממשלה והצד שכנגד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' שבט התש"ט, 4 בפבואר 1949
מתוך:
עמוד 2

מפלגה, המקבלת רוב יחסי, זכאית וחייבת להרכיב ממשלה. אולם ברור שאין היא יכולה לעשות זאת לבדה. היא מוכרחת להתחבר עם מפלגות אחרות. כך קמה ממשלת-שותפות; ואין ספק, שבתוקף המציאות, זוהי הממשלה היחידה האפשרית בארצנו. ממשלת שותפות, גם כשהיא בטבע הדברים הריהי חלשה מממשלה הבנויה מקשה אחת, ובכל זאת תוכל להיות ממשלה יעילה והוגנת כאחת. הדבר תלוי בכך, אם תדע הממשלה לנהוג בעם ולשרתו בלא לרדות בו; אם השותפות בממשלה תהיה גם שותפות באחריות; אם מול הממשלה יהא ניצב בבית-הנבחרים צד שכנגד; אם אותו צד שכנגד יהיה לא רק שווה ערך כי אם גם שווה זכויות.