הממשלה הזו אינה מסוגלת לנהל המדינה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשכ"ו, 20 במאי 1966
מתוך:
עמוד 3

אני מצטער שיהיה עלי להשיב בחריפות מסויימת לקריאת ביניים זו: כאשר אנחנו מובילים לקבר חיילים ואזרחים עבריים, אל נא תדבר אתנו על קבוצה קטנה של ״אל-פתח״. העם הזה עורקיו יבשים מדם. אין לך דבר נורא יותר מאשר תוספת תשפוכת דמים משארית הפליטה הזאת. אדם אחד אשר נהרג בידי אויבינו, צריך להחריד אותנו. ודאי אנחנו חייבים לדעת את דרכנו, אסור לנו לאבד עשתונותינו, אבל לדבר על קבוצה קטנה של ״אל-פתח״, כאשר באים אנשים אלה — והם רק החלו, חס ושלום — והורגים בנו, שמים מוקשים בכפר גלעדי, שלו היו מתפוצצים, כפי ששמענו מפי מומחים צבאיים, אולי עשרות אנשים ונשים היו נפגעים. ואתם רוצים, ראש הממשלה, מצד אחד, ואתה מהעבר השני, ליצור רושם שבעצם ממה יש פה להתרשם? לא טוב!