הממשלה הזו אינה מסוגלת לנהל המדינה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' סיון התשכ"ו, 20 במאי 1966
מתוך:
עמוד 3

הפרסטיז׳ה של הממשלה יורדת. היא טובעת במפרץ חיפה, גם בנמל אשדוד, גם בדימונה, גם בעיר אשדוד, גם בקרית-שמונה. משיורדת הפרסטיז׳ה — עולה האלה. אין זה מקרה שבתקופה האחרונה הזאת רב השימוש באלה יותר מאשר במשך שנים רבות. אנחנו רוצים שהמשטרה בישראל תהיה אהודה על הציבור. אנחנו איננו רוצים שהיא תשתמש באלימות ושתהיה התקוממות ציבורית נגדה. אבל כשאין פרסטיז׳ה מוסרית לממשלה, כשהיא חלשה בהשפעתה, הרי מדי פעם בפעם פורצת אלימות ומתרוממת האלה, בעוד תמיד קיווינו שלא יהיה מקום להנפתה במדינת ישראל.