המיבצע וערכו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 105-106

בימי ניסן הראשונים יצאנו שוב להלום בשלטון הדכוי הבריטי. על חיילינו הוטל תפקיד, שערכו המדיני עמד ביחס ישיר לקשיי ביצועו. הם נשלחו לנתק את דרכי התחבורה האיסטרטגיות, העוברות מדרום לצפון. והימים ימי מתיחות בין-לאומית רבה. צבא בריטי נוהר לגבולות תורכיה ופרס; צבא בריטי עוזב בסיס אחד שעורער בתוקף ההתפתחות המדינית, כדי לתקוע יתד בבסיס שני. בכל המערכה הזאת מהווה ארצנו אחת מנקודות התורפה, דרכה עוברים החילות וציודם הכבד; על אדמתה נתקעים האהלים של כוחות השעבוד שוב, איפוא - אחרי ההתקפה על שדות התעופה - היה צריך להוכיח, כי למוקש תהיה לשליטים הבריטים ארצנו המשועבדת, כי חייל המחתרת העברי יתקיף ויוסיף, בכל התנאים להתקיף את העורקים החיוניים ביותר במערכת האיסטרטגיה שלהם, הניבנית נגד העם העברי ועל חשבון חרותו.