המטריפים והמכשירים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשכ"ב, 22 בספטמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

מלים מספר על משרד הסברה. זהו מוסד, שאינו קיים בשום מדינה דימוקרטית. רק במדינות, בהן המפלגה זהה עם הממשלה והממשלה עם המדינה הוקמו משרדים מיוחדים לתעמולה וא להסברה. איפורמציה כלפי חוץ, זהו ענין אחר. אך תעמולה ממשלתית חד-צדדית כלפי פנים, זוהי אותה "הנדסת נשמות" ממנה תרעד נפשו של כל בן חורין.