המטריפים והמכשירים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב תשרי התשכ"ב, 22 בספטמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

רבותי, רצונכם טוב, אך טועים אתם בסברכם, כי לתנועת החרות, או לכל מפלגה מדינית אחרת, "מגיע" חלק מן השלטון. לא מגיע שום דבר. זוהי שאלה של אמון, של תכנית ושל דרך. שלטון אינו מטרה; הוא אמצעי. לא טובת הנאה צריכה להיות יסודו, אלא רעיון והגשמתו. ואם כולם ירצו להיות בשלטון, מי יהיה באופוזיציה? וודאי, ישי ימים מיוחדים, בהם מוקמת ממשלה, אבל דווקא אנחנו, תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, הוכחנו כי ליכוד האומה יכול למצוא את בטויו, בימי חרום מיוחדים, גם בין ממשלה לבין אופוזיציה נאמנה. ליכוד כזה, באחת משתי הצורות, צריך לבא שלא בדרך תביעת התמורה. ואילו בימים לא-בלתי-רגילים צריך שתהיה ממשלה ומולה אופוזיציה, עד שהעם יחליט ויקבע חילופי תפקידים ביניהם.