המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר ב' התשל"ג, 16 במרץ 1973
נושאים:
משפט - אי ציות, צדק. מדינות - ארה"ב. חירות האדם - חירות הפרט
לא ייפלא איפוא, שהאדם, בכל התקופות, משלים, זמן רב, עם דיכוי, או עוול אחר, עד אשר הוא מחליט לקום וללחום בהם. תומאס ג'פרסון הותיר לנו, לפני מאתיים שנה, הסבר תמציתי לסובלנות הרבה, הקודמת למעשה המהפכני. בבואו להסביר לאומות העולם, מדוע שלש עשרה המושבות החליטו לנתק את קשר התלות ביניהם ובין בריטניה, הוא מודה, כי התבונה תובעה, שממשלות הקיימות זמן רב, לא תורדנה בגלל סיבות קלות, או חולפות. הנסיון מוכיח, כותב ג'פרסון, כי האנושות נוטה יותר לסבול. כל עוד ניתן לשאת בסבל, מאשר לקום וללחום להחלפתן של צורות השלטון, אשר להן התרגלה. אבל אם שורה ארוכה של מעשי עוול מעל מוכיחים, כי הכוונה היא להטיל עליהם עריצות מוחלטת, או אז לא רק זכות, אלא חוברה היא להפיל ממשל כזה, ולהקים במקומו משמרת חדשה... זוהי דברה העיקרי, הכלל אנושי, של הצהרת העצמאות האמריקאית.