המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר ב' התשל"ג, 16 במרץ 1973
נושאים:
בטחון - טוהר הנשק. משפט - צדק
אם המטרה היא צודקת, יטיל על עצמו הלוחם מגבלות, הנובעות מהתפתחותו התרבותית של האדם, למען תצומצם, ככל האפשר הפגיעה הקשורה בכל שימוש בנשק. כן להיפך. אם השאיפה נושאת עמה עוול, ינהג האדם, כאילו לא יצא עדיין מן המערה, או מהיער.