המזימה תופר

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 18-20

"מלחמת השחרור העברית לא תיהפך למלחמת נקם, שאין לה תכלית, נגד ההמון הערבי. על מעשי אחיהם-לגזע בארצות אחרות. אם ערביי הארץ ירימו ידם עלינו - נקצצה. אך כל עוד לא הותקפנו, לא נתקיפם. המשך נמשיך במלחמה נגד "היד המדריכה" נגד השלטון הבריטי. ועם הפלתו נביא פדות לבני עמנו באשר הם שם ונשים קץ לרצח אחינו בארצות הגולה הארורה."