המוסר של מטיפי המוסר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תשרי התשי"ד, 18 בספטמבר 1953
מתוך:
עמוד 2,7

למען לא נעשה עוול לאיש, עלינו להניח ביחס להאשמות, שהוטלו על תושבי אבו-גוש, את מה שאפשר להניח ביחס לכל האשמה המשטרתית: ייתכן שהיא נכונה, ייתכן שאין לה יסוד. אם לתושבי הכפר, "שהוגלו" הגלילה, אין כל קשר להתנגשות הזוועה, אסור היה, כמובן, להטיל עליהם את עונש "הגלות"; אך אם האשמה היא נכונה, אסור היה להטיל על האשמים "עונש" השילוח.