המוסר של מטיפי המוסר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תשרי התשי"ד, 18 בספטמבר 1953
מתוך:
עמוד 2,7
...מטיפי המוסר מקישים היקש ,,פשוט" ובלתי מסוייג בין לוחמי המחתרת העברית לבין המתנקשים הערביים למיניהם. המורדים העבריים, כידוע, קמו נגד שלטון נכרי; בארץ ישראל שלטו האנגלים. אך היא לא היתה מולדתם; היא מולדתנו; האמיתות הפשוטות האלו עשו את השלטון הבריטי בארצנו לבלתי חוקי ואת ההתקוממות נגדו למלחמת שחרור חוקית. כלום רוצים מטפי המוסר לומר לערבים כי שלטון עברי בארץ-ישראל הוא שלטון כבוש נכרי, אשר המלחמה בו היא מלחמת שחרור צודקת? הן מסקנא כזו מתבקשת במישרין מן ,,ההיקש" האווילי שלהם!
שנית: לוחמי המחתרת העברית היו מתקיפים מחנות צבא, מיבצרי משטרה, בתי-כלא מבוצרים, ריכוזי שלטון שמורים בידי כוחות צבא ומשטרה אדירים; כלום התנכלנו לילד מילדי האנגלים, שחיו בארצנו? כלום התקפנו אשה אנגלייה? שלישית: מיאמתי שכחו מטיפי המוסר, שהם עצמם דרשו מן ,,הישוב" לשתף-פעולה עם הבריטים, או לסייע בידי הבריטים בחיסול ,,הטרוריסטים"? זכורני, כי מטיף-מוסר אחד היה ,,רק" ,,בעד חטיפות"; מטיפי-מוסר אחרים היו גם בעד ,,חטיפות" וגם בעד הסגרת לוחמים בידי מבקשי נפשם הבריטיים.