המוסר של מטיפי המוסר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תשרי התשי"ד, 18 בספטמבר 1953
מתוך:
עמוד 2,7

על גידופים,כמובן, אין משיבים; אסור להשיב. פתיתי בוץ כי יושלכו על בן-אדם אין עליו אלא ליטול מברשת ולנקות את בגדיו. מבחינה זו אין הבדל בין בוץ הנזרק ביד לבין רפש המושלך בעט, יהיה מחזיק בו אשר יהיה.