"המוסדות" קוראים למלחמה במחתרת

כרוזים
פורסם בתאריך:
ט"ז שבט התש"ז, 6 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 346-348

"ציון כולה שלנו. אין ויתור על ציון. אין מסחר במולדת. אין ויתור על גאולה שלמה. אין מסחר בנפשם של אחים גולים.