"המוסדות" קוראים למלחמה במחתרת

כרוזים
פורסם בתאריך:
ט"ז שבט התש"ז, 6 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 346-348

יהיו הכוחות שיתייצבו נגדנו אשר יהיו - את הצוואה הזאת נכתוב ונחתום בדם לבנו."