המוני ראשון לציון באו להאזין לדברי מ. בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התשי"ט, 6 באוגוסט 1959
מתוך:
עמוד 1

אולם חובה אזרחית עלי להעיר שתי הערות על רקע המאורעות בימים אלה; ראשית: קראתי הבוקר כי אסירים בהופיעם בפני כס המשפט התאוננו על כך, כי הם הוכו ע"י המשטרה. ידידי ואני עוררנו בעיה זו שהיא מהחמורות ביותר בחיינו הבוקר בועדת חוקה, חוק ומשפט. והיועץ המשפטי הבטיח לערוך חקירה בתלונה זו. אני מקוה שהיא תערך ללא כל דיחוי, ואם יתברר כי אמת היא התלונה, תוסקנה כל המסקנות כלפי המכים במדים. אנו תובעים מכל אזרחי המדיה יחס כבוד לחוק ולשומריו. אולם אף השוטרים חייבים לזכור, בכל התנאים את חובתם האנושית - שום דבר בעולם אינו מצדיק הכאת אסיר ע"י שוטר. התעללות היא.
שנית: קראתי על מהלך המשפט המוקדם בחיפה ובצער רב עלי לקבוע עי על פי הדו"חים בעתונות מי שישב בדין שם, השמיע הערות לגלגניות על חשבון העצורים או אחד מהם.כל העם יודע כי מאז קום המדינה קראנו לכבד את המשפט העברי ולהאמין בעצמאותו, בישרו ובצדקתו. דוקא משום כך יש לנו הזכות, עם כל הככבוד, אך גם עם כל הצער להעיר לכבוד השופט או השופטת בחיפשה שהתנהגותה בדיון ההוא אינה ראויה לבית משפט בישראל.