המונים השתתפו בטכס קריאת רחוב בת"א על שמו של אברהם שטרן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו שבט התשכ"ה, 29 בינואר 1965
מתוך:
עמוד 1,2

דרכו של לוחם החרות בכל התקופות היתה תוך שימוש בברזל, לנפץ כבלי עבדות, אך באמונה בכוח המוסרי האדיר – מנת חלקו של הזה שנברא בצלם. במלחמת שחרור של מעטים נגד רבים אין כל יחס בכוחות הפיזיים המצויים בידי הצדדים, ורק בזכות האמונה בכוחות הנפשיים הנעלמים המתעוררים של האדם היוצא לקרב על חרות עמו וכבודו - נשמר שיווי המשקל בין הכוחות הנאבקים.