המבין לרוחם;

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התש"כ, 26 בפבואר 1960
מתוך:
עמוד 2

תקנון הכנסת יחייב את כל חבירה, ללא יוצא מן כלל. לא ייאסר לדוברי האופוזיציה מה שהותר לדובר הממשלה; וכן להיפך. חוק הוא. צדק הוא. ישר הוא. כך יתפתח ויקום הפרלמנטריזם העברי. וכך תועמק הכרת החופש בקרב אזרחי המדינה... אנו משוכנעים, כי אפשר לנהל מלחמה ציבורית, רעיונית, גאה תקיפה, חריפה, בלי עלבונות אישיים, בלי דברי גידוף אנטי פרלמנטריים, בלי התפרצויות פוגעות. יחסי כבוד הדדיים יכולים, אף צריכים, ללות את המערכה המתמדת, החיונית, בין הממשלה לבין אופוזיציה. את הדגש יש לשים גם על המלה ,,הדדיים", שבלעדיה אין רוח כבוד, אלא עבדות הרוח.