הלל למפגינים זרים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אדר התשכ"ו, 18 במרץ 1966
מתוך:
עמוד 3

העיקר הוא בהפגנה עצמה כביטוי להתנגדות לראשית ההתידדותהמושלמת עם העם הנושא באחריות להשמדתם של ששה מיליון יהודים. היא גונתה כמעט בכל עתוני הארץ. הגינויים היו לגידופים. הקללות ליוו סילופים. אף היום כך.