הלוח הנע

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ה, 1 ביוני 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 237-242

לאשרנו, לא בזה תלויה גאולתנו. הקמת המדינה העברית תלויה, בראש וראשונה, במלחמה העצמאית הממשית של העם העברי, המלחמה שתהפוך אותנו מנשוא לנושא, מתולעת-למרמס לגורם תובע, המכריח להתחשב בזכויותיו הטבעיות. גם במלחמה זו יישפך דם; אך תמורת הדם הזה שניתן, באופן ישיר, למען המולדת, תושג המטרה הלאומית. והמעצמות תבאנה אז להסכם מייחד, על ההכרה, היורידית והמעשית, בממשלה עברית ובמדינה עברית.