הכותל המערבי סמל ההתקוממות הלאומית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' תשרי התש"ה, 24 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 131-133

אולם בשנת תש"ד קרה משהו בארץ ישראל, "משהו" – כפי שמדגישים יריבינו – "ללא תקדים": הנוער העברי הפסיק את תהליך "ההתרגלות " של הישוב העברי, למכות, להגבלות וגזירות, תהליך שהוליכנו לכליון במולדת, כפי שההסתגלות בגולה הובילה בחרפת ה"מלחמה" המילולית ועבר למלחמה מעשית, למלחמה מוקדמת, עוד טרם הועמדנו ע"י השליטים בפני עובדה קיימת.