הישיבה התשע עשרה של הכנסת השלישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשט"ז, 2 בנובמבר 1955
מתוך:
כרך 19 עמ' 234-237

למה תבקשו ערובת בטחון בידעכם שאין לנו ערובה אחרת זולת-אחרי צור ישראל וגואלו-הנוער העברי הלוחם? לבקש את הערובה, זה משגה; להתחנן עליה זו השפלה; לקבל אותה-זה היה אסון.