הישיבה התשע עשרה של הכנסת השלישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשט"ז, 2 בנובמבר 1955
מתוך:
כרך 19 עמ' 234-237

זוהי הדמוקראטיה. חילופי שלטון. ממשלה יורדת, ואופוזיציה אוחזת בהגה הביצוע. ונהפוך הוא. אין חזקה. חזקה פירושה טוטאליטאריות. העם הזה כבר נתן את ההוכחה הראשונה. יום יבוא ויהיו חילופי שלטון.