הישיבה התשע עשרה של הכנסת השלישית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשט"ז, 2 בנובמבר 1955
מתוך:
כרך 19 עמ' 234-237

אופוזיציה איננה חבלנית; אופוזיציה היא חיונית. שלטון ללא אופוזיציה פירושו מדינה ללא חופש. צריך לכבד אופוזיציה. ואנו את מכבדינו נכבד ולמגדפינו נשיב. אנו נשרת את עמנו באופוזיציה, באמונה ובנאמנות. הפטריטיזם שלנו איננו טעון לשום אישור, לשום גושפנקא, לשום דברי מחמאה כביכול לפני הבחרות ולדברי נאצה אחרי הבחרות. הם לא יכולים לא להוסיף ולא לגרוע. אנו הוכחנו את הפטריוטיזם שלנו לא בדיונים ולא בסיכומים, לא בוויכוחים ובהחלטות, אלא בסבל ובעינויים, בדם ובדמע, בבתי-כלא ובבתי-סוהר, בשדה הקרב ועל מזבח ההקרבה. ומתוך הפטריוטיזם הזה נוסיף לשרת את עמנו.