הישיבה התשעים-ושתים של הכנסת התשיעית יום שני, ד' אדר ב' תשל"ח 13 במארס 1978 – הודעת הממשלה על ההתקפה הרצחנית של המחבלים בכביש חיפה-תל אביב

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אדר ב' התשל"ח, 13 במרץ 1978
מתוך:
כרך 82
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם. הסכסוך הישראלי פלסטיני - אש"ף

ועוד נזכור, כאשר אותו ראש ארגון המרצחים הגיע לניו-יורק והופיע לפני מליאת ארגון האומות המאוחדות, הוא נתקבל בתשואות אף בקימה ובכבוד. נציגים של עשרות אומות הריעו לו. אנחנו אז התבוננו בתמונה הזוועתית הזאת. כלו עינינו מראות. מה קורה לאנושות? מה קורה לארגון הבין-לאומי הגדול, אשר חרט על דגלו את שאיפת השלום, הצדק והחירות? אבל גם זה קרה. כל הגורמים הללו סייעו בידי ארגון המרצחים, עודדוהו להוסיף ולתכנן את הרצח של בני עמנו.