הישיבה התשעים-ושמונה של הכנסת השמינית יום שני, י"ב חשון תשל״ה 28 אוקטובר 1974 – הכרת או״ם באירגוני המרצחים הערביים – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התשל"ה, 28 באוקטובר 1974
מתוך:
כרך 71
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - פלסטינים

אדוני היושב-ראש, לסיכום הדיון הזה אני מבקש לומר כי יסוד קיומנו וכל מה שקשור בעתידנו, בימים אלה ובימים הבאים, עומד על הזכות של העם היהודי לארץ-ישראל, ועל הסברתה המתמדת. פה אין שום פלשתין, ומשום כך אין לא ישות ולא זהות ולא אומה הקרויה פלשתינאית. יש ערבים.