הישיבה התשעים ושלוש של הכנסת הראשונה-דיון על הודעת ראש הממשלה בדבר ירושלים והמקומות הקדושים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התש"י, 5 בדצמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 222-223

הנוער הירושלמי, והנוער הארצישראלי כולו, אשר ממקורות הנצח של משחררי המולדת ומורדי יהודה שאב כוחות מחודשים; הנוער הירושלמי והנוער הארצישראלי כולו שידע להרים את נס המרד נגד שלטון הכיבוש הבריטי, להסתער על מבצריו, לחדור לתוך ה״בווינגראדים״ למיניהם ולעשות בהם שפטים; הנוער הירושלמי והנוער הארצישראלי כולו שלא נרתע מלהכות במשעבד, בעוד למעלה ממאה אלף חיילים ושוטרים על נשקם החדיש מנסים להנציח שלטון זר בארץ מולדתנו; הנוער הירושלמי והנוער הארצישראלי כולו שיכול למשעבד ופורר את שלטונו וסילקו מחלק של המולדת ומן העיר החדשה של ירושלים — הנוער הזה ישים לאל כל נסיון, ויבוא מצד מי שיבוא, להטיל על ירושלים עול שעבוד מחודש.