הישיבה התשעים ושלוש של הכנסת הראשונה-דיון על הודעת ראש הממשלה בדבר ירושלים והמקומות הקדושים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התש"י, 5 בדצמבר 1949
מתוך:
כרך 3 עמודים 222-223

העמים הנכרים חייבים לדעת, כי ירושלים שלנו היא, כולה שלנו — הר-הבית, הכותל המערבי — ירושלים משני עברי החומה כולה שלנו היא, וירושלים היא בירתנו, לא רק להלכה אלא למעשה...