הישיבה התשעים-וחמש של הכנסת השמינית – יום שני, הי חשון תשל״ה 21 אוקטובר 1974 – הכרת או"ם באירגוני המרצחים הערביים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשל"ה, 21 באוקטובר 1974
מתוך:
כרך 71
נושאים:
שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה, יהודה ושומרון. שלום - הסכמי הביניים

כאשר בכל יום שני וחמישי מודיעים על נכונות לנטוש אפילו את יהודה ושומרון — אפילו את יהודה ושומרון, לב לבו של העם היהודי מקדם ולעולמים — ולקרב את צבאות ערב ותותחיהם וטיליהם ממש אל סף בתינו, זו הדרך הסלולה לכניעה מינכנית. אם מוותרים על הכלל הגדול המקובל אצל כל העמים ובכל התקופות, שאחרי מלחמות בא שלום, שלום מתבטא בחוזה שלום, ובאין חוזה שלום אין שום שינוי במצב שנוצר עם הפסקת-האש, אם במקום חוזי שלום מדברים על הסדרי-ביניים, ובעצם המלה שלום נמחקת מהמילון הלאומי ומדובר בנסיגות בלי שלום — זו הדרך למינכן.