הישיבה התשעים-וחמש של הכנסת השמינית – יום שני, הי חשון תשל״ה 21 אוקטובר 1974 – הכרת או"ם באירגוני המרצחים הערביים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשל"ה, 21 באוקטובר 1974
מתוך:
כרך 71

וגורם שלישי — זוהי כניעה מבית. כל ההיסטוריונים מעידים שהיה הבדל בין מאי לספטמבר 1938. במאי — אומה קטנה ואמיצה היתה מוכנה להגן על עצמה נגד רודנות דמים ותוקפנות וגרמה למבוכה גדולה בבירת הרודנות. אבל בין אותם חודשים, בין האביב והסתיו, הופעל לחץ, ובאה הכניעה, ובעקבותיה כל האסונות לעם הקטן הזה, לכל אירופה, לעם היהודי ולכל העולם החפשי.