הישיבה התשעים-וחמש של הכנסת השמינית – יום שני, הי חשון תשל״ה 21 אוקטובר 1974 – הכרת או"ם באירגוני המרצחים הערביים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשל"ה, 21 באוקטובר 1974
מתוך:
כרך 71
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יחסי ישראל-או"ם. שלמות המולדת - הזכות לארץ ישראל השלמה. תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות

זכותנו אפוא לקרוא היום לאחינו לא רק בניו-יורק אלא ברחבי ארצות-הברית, ולא רק בארצות-הברית אלא בכל מושבותיהם של היהודים: ביום ההוא בו נציגם של הארגונים העוינים, המכריזים בפרהסיה כי שאיפתם היא להחריב את מדינת היהודים, צאו כולכם בכל מושבותיכם להפגנות. שאו את דגל האו״ם עטוף שחורים, כי יום קדרות הוא לארגון הבין-לאומי, והשמיעו דברכם. ארץ-ישראל שייכת לעם היהודי. אמנם כי כן, מעל במת הכנסת עלינו להודיע כי ארץ-ישראל איננה שייכת רק ליהודים החיים בה, אלא לכל היהודים באשר הם שם. זוהי המערכה המתנהלת היום גם בארגון האו״ם; זוהי המערכה המתנהלת בין פאן-ערב וארגוני המרצחים, מצד אחד, לבין העם היהודי ובני החורין בעלי הרצון הטוב, מצד שני. כך צריכים להפגין אחינו בכל אתר ואתר.