הישיבה התשעים וחמש של הכנסת החמישית-חוק איסור גידול חזיר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר א' התשכ"ב, 19 בפבואר 1962
מתוך:
כרך 33 עמ' 1308-1310

ושיווי הזכויות בו אנו מאמינים, פירושו, בין השאר אי-נטילת זכות ממיעוט מסויים הנובעת מייחודו. זהו ההסבר משום מה אי-אפשר היה לקבוע איסור כולל, מוחלט, אם כי אני חוזר ואומר: מוטב היה לו אפשר היה לקבוע אותו