הישיבה התשעים וחמש של הכנסת החמישית-חוק איסור גידול חזיר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר א' התשכ"ב, 19 בפבואר 1962
מתוך:
כרך 33 עמ' 1308-1310

יש עובדות ויש אגדות היסטוריות. אחד-העם מסביר במאמרו הגדול המפורסם ״משה׳, שמבחינה היסטורית לא רק עובדה שהתרחשה אלא גם תודעה של עם נעשית עובדה. אנו איננו יכולים לדעת בדיוק איך החל מרד החשמונאים. זו היתה מלחמת קיום, כי אז היתה סכנת השמדת עם מבחינה רוחנית, כפי שבדורנו היתה סכנת השמדת העם מבחינה גופנית. לתודעת העם חדרה עובדה זו שמרד החשמונאים החל על רקע הנסיון לכפות, בניגוד לצו ההיסטורי-המוסרי-הלאומי, את היצור הזה והשימוש בו. האפשר להתעלם מתודעה כזו, עליה חונכו אבות אבותינו ?