הישיבה התשיעית של הכנסת הרביעית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התש"כ, 16 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך 28 עמ' 92-95

לפני חמש שנים נוצר תקדים, לפיו ספינה הנושאת דגל ישראל אסורה במעבר בתעלת סואץ. זו הפרשה הנשכחת אך הידועה של ״בת גלים״. השתא נוצר תקדים שני. גם ספינה הנושאת דגל לא־ישראלי, אם יש בה מטעני יצוא ישראליים, אסורה במעבר בסואץ. שני תקדימים אלה, אין חמורים מהם מבחינת הפרת החוק הבינלאומי, ומבחינת ההתנקשות בזכותה של כל מדינה ושל כל אומה, זכות שאינה ניתנת לערעור, לשיט חופשי בנתיב מים שאמנת היסוד שלו קבעה את הזכות הזאת לכל העמים ולכל הדגלים.