הישיבה התשיעית של הכנסת הרביעית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התש"כ, 16 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך 28 עמ' 92-95

אדוני היושב־ראש, אנו נהיה באופוזיציה לממשלה שהוצגה לפנינו. אני יודע, על־פי שמיעה וקריאה, שעדיין מהלכות דעות על אופוזיציה, בקרב חוגים מסויימים, שאין להן כל קשר עם מדינה, עם ממלכתיות, עם דמוקראטיה. כל הדעות האלו מקורן בתקופה הטרום־ממלכתית, לאמיתו של דבר הן אנטי־ממלכתיות. אנו משוכנעים — כפי שעינינו רואות ברחבי תבל — שבלי אופוזיציה אין דמוקראטיה ובלעדיה — עצם חירות האדם נתונה בסכנה. ותפקידה הממלכתי של האופוזיציה, כפי שראינו גם בשנים האחרונות, הוא כפול. הראשון — גלוי. האופוזיציה, לא רק זכותה, גם חובתה, לעמוד על המשמר; להתייצב נגד כל עוול; להילחם למען כל ענין צודק; להוקיע כל שגיאה; להתריע על כל סכנה. אבל יש גם תפקיד שני לה, הוא סמוי מן העין. והוא, כמקובל לומר, בונה בתכלית.