הישיבה התשיעית של הכנסת הרביעית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התש"כ, 16 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך 28 עמ' 92-95

לאור עובדה זו, לאור עמדתנו העקרונית ביחס לשיווי זכויות לכל האזרחים, אנו מתכבדים להודיע לכנסת כי נציע לבטל את הממשל הצבאי. בהזדמנות הקרובה הנאותה נגיש בענין זה הצעת חוק. אנו לא נגלה שום מידה של פזיזות בשאלה שהיא עדיין רצינית מבחינת בטחון האומה. נציע, כי חוק זה לא ייכנס לתוקפו אלא שישה חדשים לאחר קבלתו בכנסת.