הישיבה התשיעית של הכנסת הרביעית-הרכב הממשלה החדשה ותכניתה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו כסלו התש"כ, 16 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך 28 עמ' 92-95

הריני רוצה להביע תקוה כי בכנסת הרביעית נספיק לחוקק את חוקי היסוד, ובעיקר ומעל לכל, את אותו חוק יסוד ששמו זכויות האדם והאזרח. אנחנו איננו מקבלים את הדעה הרשמית־למחצה, ששמענו בימי כהונתה של הכנסת השלישית, לפיה מדינה נותנת זכויות ומדינה זכאית ליטול זכויות. אנחנו מאמינים שישנן זכויות לאדם הקודמות לצורת החיים האנושית ששמה מדינה. זוהי בעצם המסורת העברית מימי קדם; וזו האמונה של כל שוחרי החופש בעולם..