הישיבה השש-עשרה של הכנסת הרביעית, יום שני, כ"ז כסלו תש"ך 28 דצמבר 1959 – חוק המעבר (תיקון) תש"ך – 1959

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התש"כ, 28 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך XXVIII

עכשיו אבקש להתבונן בבחינה הפארלאמנטרית. במשטר פארלאמנטרי כלל מקובל הוא, ולא אחדש דבר אם אחזור עליו, אך לפעמים צריך להזכיר גם טרואיזמים: הפארלאמנט מפקח על הממשלה. משום כך כתוב באותו סעיף של חוק המעבר, שהממשלה מוסרת דין-וחשבון על פעולותיה לכנסת. אנחנו גם דרשנו שמלים אלו, ״והכנסת מפקחת על הממשלה ופעולותיה״ יוכנסו בחוק הכנסת. הרוב לא קיבל את הצעתנו, אבל איש לא יכחיש שהפארלאמנט מפקח על הממשלה.