הישיבה השש-עשרה של הכנסת הרביעית, יום שני, כ"ז כסלו תש"ך 28 דצמבר 1959 – חוק המעבר (תיקון) תש"ך – 1959

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התש"כ, 28 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך XXVIII

לפי החוק הזה, חבר-הכנסת בר-רב-האי, אם חבר מסויים של מפלגה, המשתתף בממשלה, יחליט להימנע מהצבעה על הצעת ממשלה, תוצאת הצבעתו, על-פי החוק, היא שכל חברי הממשלה הנמנים על סיעתו, יתפטרו.
דוד בר-רב-האי (מפא״י):
אם הם יקבלו זאת בצורה טרגית כל-כך.
מנחם בגין (תנועת החירות):
אני ברגע זה מקבל זאת בצורה קומית ולא בצורה טרגית. אני רוצה להוכיח שהחוק הזה, בהיותו אבסורד בתוכנו, הוא אבסורד גם בניסוחו. אינני יודע מי ניסח את הצעת החוק הזאת, אך, אם נכונה השערתי, יכולני לומר שהאיש אשר ניסח אותה, הוא אחד המנסחים המצויינים בישראל. הוא לא יכול היה להביא נוסח הגיוני, כי התוכן — אבסורד.