הישיבה השש-עשרה של הכנסת הרביעית, יום שני, כ"ז כסלו תש"ך 28 דצמבר 1959 – חוק המעבר (תיקון) תש"ך – 1959

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז כסלו התש"כ, 28 בדצמבר 1959
מתוך:
כרך XXVIII

על-פי החוק יצא שאם חבר סיעת מפ״ם יחליט להימנע מהצבעה בקשר לאיזו הצעת ממשלה, והוא יימנע ממנה, הרי באותו רגע מתפטרים שר הבריאות ושר הפיתוח. אינני מגזים. אני חוזר ואומר: לא טעיתי, הם מתפטרים. אמנם לא הגישו שום התפטרות, אבל פה כתוב שדין הצבעה כזאת של חבר אחד של סיעת מפ״ם, כדין התפטרותו של השר. הפעם מספר יחיד חופף מספר רבים. שני השרים יתפטרו. אך זהו מושג משפטי משונה מאד. ישנם, בעולם המשפטים, פיטורין, כאשר הממונה על מאן דהוא מחליט לפטר אותו. ישנו מושג של התפטרות, כאשר הכפוף למאן דהוא מגיש לפניו התפטרותו. ישנה לפעמים התפטרות כאשר הממונה על מאן דהוא דורש ממנו להתפטר, והלה, בדלית ברירה, מגיש התפטרותו. האם מישהו מכם שמע פעם על התפטרות שלא הוגשה? אלא, כאשר אחד מחברי סיעה מסויימת נהג כפי שנהג, הצביע נגד הצעת ממשלה, או נמנע מהצבעה, התוצאה של הצבעה כזאת היא, שהשר של סיעתו, או השרים של סיעתו, יתפטרו מבלי להגיש התפטרותם.