הישיבה השש מאות וששים של הכנסת השלישית-הצעת סיעת מק"י להביע אי אמון בממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג סיון התשי"ט, 29 ביוני 1959
מתוך:
כרך 27 עמ' 2372-2374

נשק יהודי בידי הגרמנים! מהו הנשק בשבילנו? הן מיסודו נשק הוא מכשיר נורא. האדם לא נוצר כדי להיהרג, הוא נוצר כדי לחיות. האדם לא נוצר כדי להיהרג על ידי שכנו, הוא נוצר כדי יחד אתו לתקן עולם במלכות שדי. הרי נשק זהו מכשיר איום. הנשק שלנו קדוש הוא. למה הוא קדוש? לא החזקנו נשק בתור לאום 70 דורות, סבונו גויים גם סבבונו, ובכל כלי הנשק השמידונו וקמו לכלותנו מדור לדור. בדור האחרון לקחנו נשק בידנו, קידשנוהו, טיהרנוהו, העלינוהו לשיא של גבורה ושל הקרבה ושל טהרה ושל שחרור. בלעדי הנשק הזה לא היינו יוצאים מעבדות לחרות; בלעדי הנשק הזה לא היינו קיימים; בלעדי הנשק הזה איננו יכולים להתקיים אפילו יום אחד; בלעדי הנשק הזה לא עצמאותנו היתה נופלת; אנחנו, רעיותינו וילדינו היינו מושמדים מתחת שמי השם. זו הקדושה החדשה שלא היתה כמותה בתולדות העמים-של נשק. אפשר לטמא קדושה? אפשר את הנשק היהודי הקדוש הזה לשים בידי פלדפבל גרמני, אשראולי הוא עצמו הוביל את קבוצת היהודים אל הנהר, ובתוכם אביך הזקן, והוא שר את שירת ,,התקוה", והם אומרים וידוי, והוא מטיל אותם הנהרה, והנהר מאדים מהם. ואת הנשק הקדוש היהודי הזה אפשר לשים בידי הפלדפבל הגרמני הזה?