הישיבה השש-מאות-ועשרים של הכנסת השניה יום שלישי, ח׳ תמוז תשט״ו – 28 יוני 1955 – הודעה אישית של חבר-הכנסת מנחם בגין

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' תמוז התשט"ו, 28 ביוני 1955
מתוך:
כרך XVIII, עמ' 2118

מאמין אני, כי בענינים הנוגעים לזכויות שאינן ניתנות לשלילה של האדם והאזרח, זכאי, לעתים אף חייב, האדם החופשי לעבור על הוראות פורמאליות, אם מהותן פוגעת בזכויות אלו, בתנאי שיהא מוכן לשאת באחריות למעשהו.