הישיבה השש-מאות-ועשרים של הכנסת השלישית יום שני, כ' אדר ב' תשי"ט 30 מארס 1959 חוק התקציב לשנת 1959/60 תשי"ט 1959 המשך דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אדר ב' התשי"ט, 30 במרץ 1959
מתוך:
כרך XXVI

אנחנו סוברים, ואמרנו זאת, שאם הממשלה עושה צעד כזה יודעת, או חייבת לדעת, את הצעד הנגדי של האויב, ואיננה מחשבת את הצעד השלישי — מוטב שלא תעשה את הצעד הראשון. כל-כך למה? — משום שבינתיים נוצר תקדים, לא להלכה אלא למעשה, שאניה או מטען אינם עוברים. ואם העולם מתבונן ומחריש, התקדים הזה עלול להתנקם בנו.