הישיבה השש-מאות-ועשרים של הכנסת השלישית יום שני, כ' אדר ב' תשי"ט 30 מארס 1959 חוק התקציב לשנת 1959/60 תשי"ט 1959 המשך דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' אדר ב' התשי"ט, 30 במרץ 1959
מתוך:
כרך XXVI

אני עובר ליחסים עם מדינת רומניה. גברתי היושבת-ראש, לעולם אין אנו יכולים לדעת מתי תתיר מדינה בעלת משטר קומוניסטי ליהודים היושבים בה. לצאת לישראל. הענין הזה הוא מן הסבוכים ביותר ומקורו ביחסים ההיסטוריים בין הקומוניזם ובין הציונות. בין שתי מלחמות-העולם שלל הקומוניזם לחלוטין את העליה ציונה. הוא היה מעונין, ש-6 מיליון היהודים, שחיו במה שאפשר לכנות תחום הסבל, יישארו בו וממנו יפנו אליו. אין זה נכון שהקומוניזם מתנגד לציונות משום שהוא ראה בה מכשיר ביד האימפריאליזם. להיפך. משום שהקומוניזם התנגד לציונות, הוא קרא לה מכשיר בידי האימפריאליזם.